Νίκος Πουλαντζάς

Νίκος Πουλαντζάς

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


Η παρουσίαση στο Workshop on Promoting Sound Industrial Relations and Social Dialogue in Times of Crisis
26 Ιουλίου 2013 - Αθήνα
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO).

https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/PROMOTING%20A%20BALANCED%20AND%20INCLUSIVE%20RECOVERY%20FROM%20THE.pptx


Δεν υπάρχουν σχόλια: