Νίκος Πουλαντζάς

Νίκος Πουλαντζάς

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΕνώ το ενδιαφέρον συνήθως επικεντρώνεται στην εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας – το οποίο αυξάνεται σε τραγικά επίπεδα – οι ουσιαστικές συνέπειες της μεγάλης και παρατεταμένης ύφεσης αποτυπώνονται στο επίπεδο απασχόλησης.


https://dl.dropboxusercontent.com/u/16235601/%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91.pdf